VMDENT

ՎՄ ԴԵՆՏ

Հասցե. ք. Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պող. 30/10
Հեռ. +(374) 10 22 81 36 | +(374) 91 31 00 78 | +(374) 91 50 10 13

480true thumbnails under 270true true 800http://hmayq.am/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-2
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide3
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide4
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide5
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide7
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide8
 
 
 
 
 
 
 
 

ՎՄ ԴԵՆՏ ստոմատոլոգիական կլինիկայում աշխատում են բազմայա փորձ ունեցող բժիշկ ստոմատոլոգներ, որոնց կողմից կարող եք ստանալ անվճար կոնսուլտացիա և բարձրակարգ, մատչելի բուժում:

Կլինիկայում օգտագործվում են միայն որակյալ նյութեր և սարքավորումներ:

Մեր ծառայություններն են`

Էնդոդոնտիա
-Ատամի արմատախողովակի մշակում և լիցք (Adseal,Gutta,Endomethasone,Abscess Remedy)
Վիրաբուժություն
-Ատամների պարզ և բարդ հեռացում
-Կիսառետենցված և ռետենցված ատամների հեռացում
-Ապիկոտոմիա, ատամի պահպանման վիրահատություն
-Լեզվի, շրթունքի սանձիկի հատում
-Պրոթեզային դաշտի ձևավորում

Օրթոպեդիա
-Լրիվ շարժական պրոթեզավորում
-Մասնակի շարժական պրոթեզավորում
-Բյուգելային պրոթեզ
-Կերամիկական պսակ
-Ցերկոնակերամիկական պսակ
-Երեսպատում (վինիր)
-Ժամանակավոր պլաստմասե ատամ
-Թանկարժեք մետաղով
-Մետաղ-կոմպոզիտաին պսակ
-Մետաղ-կերամիկական պսակ
-Պսակ թանկարժեք մետաղից
-Մետաղե պսակ
-Ձուլովի գամիկ (շտիֆտ)
Կարիեսի բուժում
-Կարիեսի և նրա բարդությունների բուժում
-Դիմային ատամների վերականգնում
-Ատամների մաքրում ուլտրաձայնային եղանակով և փայլեցում
-Շինա
-Վիրակապի տեղադրում
-Ապակեմանրաթելային գամիկ
-Ատամնաշարի ոչ մեծ դեֆեկտների վերականգնում կոմբինացված շինաների օգնությամբ

Hmayq.am-ը պատասխանատվություն չի կրում էջում տեղակայված տեղեկատվության համար:

Выигрываем семейные споры! Ваш юрист по семейным спорам . Ведение дела до результата!